cursussen-banner

Wat is onze positie als christen?
Wat is onze autoriteit en bevoegdheid?
Welk doel hebben we voor ogen?

‘De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof,
in Christus Jezus.’
‭‭Galaten‬ ‭3:24-26‬

‘Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen,
die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭2:16-17‬

Op naar een hoger niveau

Als het over Gods plan en Gods doel met je leven gaat, wil God je op een hoger niveau tillen.

‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen;’
‭‭Psalmen‬ ‭23:5‬

Breng je leven in balans en zet je verwachting hoog voor 2019.

pagefooter