Het Jaar van Bovennatuurlijke Oogst

De oogst is groot!

Over Deze series

Jezus was innerlijk met ontferming bewogen over mensen en Hij zei: Zie, de oogst is heel groot.

God wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in Zijn nabijheid.

God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf heeft en bovendien nog ruimschoots kunt bijdragen aan alle soorten goede werken.

Maar de genade reikt verder dan de overtreding: Jezus Christus heeft aan alle mensen overvloedig leven geschonken.

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10:10

De oogst is groot!