December 12, 2023

Bovennatuurlijk Rust

By Prince Julius

Verhaal

Rust is erg kostbaar in deze tijd en een mens kan er wanhopig naar op zoek zijn.

Een mens is geneigd om te klagen, om te mopperen.

  • Het is natuurlijk om te mopperen als er dingen verkeerd gaan, het is bovennatuurlijk om te zwijgen en op zoek te gaan naar oplossingen
  • Het is natuurlijk om teleurgesteld te zijn als er van onze plannen niets terechtkomt, maar het is bovennatuurlijk om onder Gods wil te buigen en te zeggen: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede, Heer!”
  • Het is natuurlijk om een eigen weg te gaan, maar bovennatuurlijk om te zeggen ‘waar U leidt, volg ik’.
  • Het is natuurlijk in opstand te komen als mensen je bedreigen en onterecht behandelen, maar het is bovennatuurlijk om te schuilen onder God, in vertrouwen dat Hij voor je strijdt.

Rust is één van de meest waardevolle geschenken die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.

We zien dit in het leven van de kinderen van Israël. en het Nieuwe Testament bevestigt dit ook. Rust is één van de meest kostbare en waardevolle geschenken die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.

  • Het is Gods bedoeling dat wij vanuit de rust gaan leven.
  • Het is Zijn bedoeling dat wij vanuit de rust gaan bouwen aan Zijn huis en onze gezinnen.
  • Het is Zijn bedoeling dat wij vanuit de rust gaan functioneren.

Rust is een toestand van volkomen harmonie met God en jezelf, waarbij je geen strijd hoeft te voeren.

Rust in de Bijbel betekent niet dat je niets doet. Het betekent wel dat we alles doen vanuit de positie van rust. Het is geen rust van het werk, maar rust in het werk. Rusten terwijl we werken. Rusten terwijl wij doen wat we doen moeten.

Het betekent dat je de last niet langer draagt.

God wil dat we vanuit Zijn vrede en rust leven!!!

Johannes 14:27 (NBV)

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Meerposts