February 29, 2024

Bovennatuurlijke liefde voor mensen

By Prince Julius

Verhaal

Wat is bovennatuurlijke liefde voor Gods familie, en een bovennatuurlijke houding tegenover de buiten wereld, omgang met andere mensen. Zelfs heel nederige arme mensen, daar ga je goed mee om; een leven van gastvrijheid waarin je de deuren van jouw huis openstelt, een leven waarin je een ontmoeting wilt hebben met God. Mensen ontmoeten God wanneeer zij jou ontmoeten. Wanneerzij jouw huis binnenkomen, wanneer zij op de een of andere manier in jouw leven komen, voelen zij zich alsof God om jou heen is. Dat is Bovennatuurlijk.

Het begint met het hart. Romeinen 12 vers 9 zegt “Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn”. De persoon die jij van binnen bent begint met liefde, daar begint het.

Matteüs 22:37-39 zegt “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”

Alles wat God van u wilt hebben wordt hierbij samengevat, liefde. Maar het moet een eerlijke liefde zijn. Jij gaat God niet voor de gek houden. Voor God is er geen façade. Hij is in staat overaldoorheen te kijken. Dit is een duidelijke indicatie van ware Christendom waarover Jezus sprak in Johannes 13:35 “Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”.

Desondanks, begint het met een niet-hypocritische liefde. En dit houdt tevens in alles wat jou aantrekt, wat jouw ziel omhelst, waarnaar je verlangt. Romeinen 12:9 zegt ook dat liefde eerlijk moet zijn, dus haat het slechte. Er is een haat die deel uitmaakt van het volwassen christelijk leven. En dat is absoluut de keerzijde van liefde. Haat het slechte.

Als wij werkelijk van iets houden, zullen wij alles haten dat tegenovergesteld is. Bijvoorbeeld, als je van iemand houdt dan zal je alles haten wat die persoon zou vernietigen, toch?

Christus roept ons op om echt van mensen te houden, passie te hebben voor Zijn diensten, een enthousiasme te hebben voor Hem, voor Zijn glorie. Wat is Hij aan het doen in de wereld? Wat is Zijn werk? Roept hij niet mensen naar Hem toe, roept hij mensen niet op om gered te worden? Christus roept ons op om partner met Hem te zijn.

Broeders en zusters, we zijn rijk. Wij hebben vergeving voor onze zonden, wij hebben de Geest van God die in ons woont, wij hebben een glorierijke toekomst in de hemel, wij hebben alles dat we nodig hebben voor het leven en goddelijkheid. Wij hebben ook een hoge roeping, om oprecht te wandelen in deze wereld en om Zijn getuige te zijn om mensen tot redding te brengen. Het is een seizoen van bovennatuurlijke oogst!

Meerposts