December 12, 2023

Standvastig in Zijn genade

By Prince Julius

Verhaal

Johannes 1:16
‘uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’
Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken.

Efeze 1:5-6
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

✓ Alles is ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade.
→ Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen.
→ Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld.
We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde.

Ook zien wij dat ziekten, soms tegenslagen en gezinsproblemen ons kunnen treffen. De bijbel zegt: “GOD laat de zon opgaan over de goeden en de bozen, en laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Matt.5:45

Wanneer ik Standvastig in Zijn genade leef, dan pas ga ik genieten van het leven als een kind van God. Dan pas ervaar ik het leven zoals God dat bedoeld heeft.
Ik snap alle dingen die gebeuren in mijn leven niet, MAAR ik vertrouw Zijn genade wel!
Misschien zult u zich dan afvragen wat is dan het verschil tussen gelovigen en ongelovigen? Antwoord: Zijn Genade!

Meerposts