December 12, 2023

Geen ander Evangelie!

By Prince Julius

Verhaal

Galaten 1:7 (NBV)

Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

De brief aan de Galaten is een zeer actuele brief die ons zeer duidelijke uitleg geeft over onze vrijheid die we hebben in Christus. In een tijd waarin veel mensen worden beïnvloed door valse leringen omtrent de wet.

  • Veel mensen zeggen dat zowel de wet als het evangelie van God kwamen en dus goed zijn.
  • Veel mensen zeggen “Zou het niet goed zijn om beide te mengen zodat we nog iets beters krijgen?”
  • De brief aan de Galaten geeft een duidelijk antwoord op deze belangrijke vraag.

Het antwoord is een volmondig ‘nee’!

We leven in een verwarrende tijd. We hoeven niet ver te kijken. De kranten en media staan er vol van. Verwarring, dat is ook de situatie waarin de gemeentes in Zuid-Turkije zich bevinden.

Door de verkondiging van het evangelie (het Goede nieuws), kwamen al spoedig de niet-joden in groten getale tot geloof. Tot geloof in Jezus Christus.

Wat is er aan de hand?
Dit: de christen geworden heidenen in Turkije staan onder druk om zich te laten besnijden.

Maar die kwestie was toch allang opgelost (Handelingen 15)? En de uitkomst van dat overleg was heel duidelijk: heidenen hoeven zich niet te laten besnijden om bij de christelijke gemeente van de joodse Messias Jezus te mogen horen.

Alleen door het geloof in Jezus hoorden ze erbij.
Zo kwamen er in korte tijd honderden, duizenden christenen bij, en die zagen er anders uit, heel anders.

In de ontmoeting met Jezus ontdekte Paulus dat er voor hem maar één deur openstond: de deur van genade.

En die deur zag hij nu ook openstaan voor alle mensen, ook degenen die er helemaal niet bij hoorden (heidenen).

Hoe hoor je erbij? Door geloof alleen.
***Zo eenvoudig is het.
***Niet de wet.
***Niet de werken.

Van onze kant hoeft er helemaal niets bij. Een lege hand. Meer niet. Een ander evangelie is er niet. Er iedereen die aanvullende voorwaarden stelt, al zijn ze nog zo vroom, die is verkeerd bezig.

Slot
De Galatenbrief is een dringend beroep van de apostel om terug te keren tot de kern, tot het hart van het ware evangelie. CHRISTUS plus NIETS ANDERS! 100% Christus!!

Dat is nu wat je noemt genade. Daar zit de toon in van de vrijheid. Wij hoeven ons niet beter voor te doen, met de gedachte dat we God kunnen veranderen. Nee, deze genade verandert ons. Door het geloof in Jezus Christus. Een geloof dat ons aanzet tot liefde en een nieuwe gehoorzaamheid.

Een ander Evangelie is er niet!!!!


Meerposts