December 7, 2023

Vertrouwen op de belofte van God

By Prince Julius

Verhaal

In het boek Numeri lezen wij het verhaal van de 12 verspieders. Daar lees je over dat Mozes, Kaleb uitkoos en Hosea, die Mozes Jozua noemde, om samen met 10 andere stamleiders het beloofde land te verkennen. Kaleb kwam uit de stam Juda. Jozua kwam uit de stam Efraïm.

Numeri 13:17-20 zegt het volgende over de inhoud van de opdracht:
17 Mozes stuurde hen om het land Kanaän te verkennen, en hij zei tegen hen: Ga hier het Zuiderland in, en ga dan het bergland in,
18 en bekijk het land, hoe het is, en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk.
19 En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht, en hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen.
20 Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven.

Bij terugkomst na 40 dagen, ontstaat er bij het volk gemopper.

10 verkenners doen verslag van hun verkenningstocht:
– het land vloeit van melk en honing maar
– het volk dat er woont is sterk, de steden zijn ommuurd en zeer groot
– er zijn reuzen, de Enakieten
– er wonen Amelekieten, Hethieten, Jebusieten, Amorieten en Kanaänieten
– het is een land dat zijn inwoners verslindt
– wij waren als sprinkhanen in hun en onze eigen ogen.

Het gevolg:
Ten eerste is het dat het hele volk in paniek raakt en door angst verteerd wordt doordat er een verkeerd beeld wordt geschetst vanuit ongeloof en vanuit een menselijke geest. De getuigenis van de verspieders leek waar, maar dat was het niet want God ziet het anders.

Ten tweede is het dat als gevolg van de paniek, ze tegen elkaar zeiden: “laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte” (Numeri 14:4).

Met ander woorden: Liever slaaf in Egypte dan vertrouwen op de belofte van God. Dat doet de mens heel gauw!

Dan volgt het verslag van Jozua en Kaleb:
– het land is buitengewoon goed
– het land vloeit van melk en honing
– de Here zal het ons geven want Hij heeft het ons beloofd.

Ook waarschuwen zij het volk:
– wees niet opstandig, rebelleer niet tegen het door God aangestelde gezag
– wees niet bang
– de Heer is met ons

Wat maakte Kaleb en Jozua zo anders:
Ze hadden hetzelfde gezien, ook zij hadden de reuzen en de versterkte steden gezien en toch is hun verslag zo anders! Waarom?

Numeri 14:24 geeft het antwoord:
24 Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

– Kaleb had een andere geest
– Kaleb bekeek vanuit die Geest het land met andere ogen
– Kaleb had de Here volkomen gevolgd en vertrouwd.

Mensen, het is tijd om Gods beloften in bezit te nemen! Het is tijd om ons vertrouwen alleen op de Heer te stellen. Alle beloften van God zijn reeds voor ons in het volbrachte werk van Jezus beschikbaar.

Meerposts