Jezus zegt

Wie is Jezus voor ons?

Over Deze series

Hij is God die mens is geworden. Door Zijn lijden en dood heeft Hij de volledige prijs betaald voor de zonden van alle mensen die in Hem geloven. Deze Jezus is: God. “Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”. Gods Woord is vol hoop: Er is zekerheid bij Jezus. Wat zou er gebeuren als wij God in ons leven binnenlaten? We overwinnen onze zorgen en angst door een grenzeloos vertrouwen op Gods liefde en trouw.Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar.